Prace ziemne - koszenie - Mikołów i powiat mikołowski<
   ODŚNIEŻANIE   ♦   KOSZENIE TRAWNIKÓW   ♦   WYCINKA DRZEW i KRZEWÓW   ♦   ZAMIATANIE ULIC, PLACÓW, PARKINGÓW   ♦   PRACE ZIEMNE   ♦   ŁAZISKA GÓRNE, MIKOŁÓW, ORZESZE I OKOLICE   ♦   SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!